Přímá volba prezidenta je jenom šidítko...

sobota 30. červen 2012 12:50

Poté, co budou na prezidentský úřad kandidovat také Vladimír Dlouhý, Ladislav Jakl a Pepek Vyskoč z Putimi, nabylo to celé už vysloveně groteskního charakteru.Média dělají sice všechno pro to, aby si voliči nevšimli, že přímá volba prezidenta je v této formě jen komické šidítko, jež má odlákat jejich pozornost od jiných věcí (asi od těch stále víc na světlo vycházejících malverzací či sociálních nespravedlností) - ale chápeme je, zaplní tím stránky.

 

Nově přímo volený prezident má být slabší než nyní, ale se silnějším mandátem. To je samo o sobě už při prvním poslechu hloupost. Náš patlament (to byl původně překlep, ale je myslím dobrý) zplodil jako obvykle nedochůdče, ale možná je ještě šance toho mrzáčka léčit. Byly tu obavy, že přímá volba povede k destrukci ústavního systému. Nuže, měla by naopak vést k rekonstrukci toho systému, když už prezident, pak také hejtmani, primátoři a starostové by měli být voleni přímo, jako je tomu na Slovensku. Poznámka: zároveň s posílením prezidentského úřadu by bylo dobré zdůraznit skutečnost, že jde o úřad, nikoliv hlavu monarchie a kupříkladu milosti zcela zrušit. A odstěhovat ten úřad z Hradu, mimochodem.

Dále je zde obava, že prý budeme mít příliš mnoho voleb a moc utratíme. Pokud se nám povede volby termínově pospojovat, náš lid to při své příslovečné inteligenci jistě zvládne. Dále je už tuším na cestě zákaz hnusných a drahých billboardů, jako ho už mají dávno na Slovensku, a jistě by nebyl, při lásce patlamentu k úsporám, problém úspory poněkud rozšířit. Vezmeme-li si za vzor USA, v Massachussets jsou povoleny jen ty plakáty a poutače, které se nosí na tyčích.

Jiný vzor: Francouzi si volí prezidenta, primátory atd. přímo už půl století a asi lze říci, že jejich politická kultura je přese všechno zralejší, než naše. Takže inspirujme se tam - stačilo by stanovit celkový výdajový limit na kampaň jednoho kandidáta, stanovit limit na příspěvek fyzické osoby během jedné kampaně (bez ohledu na to, kolik podpoří kandidátů), zejména zakázat sponzorování kampaní právnickými osobami vyjma politických stran, zavést povinnost jednoho zvláštního účtu pro volební kampaň jednoho kandidáta, líbí se mi také povinnost každého kandidáta určit mandatáře, který na svou čest zaručí správnost a poctivost vedení účetnictví v průběhu kampaně a odevzdává to účetnictví příslušné kontrolní autoritě. (Osobně bych kontrolu hospodaření politických stran svěřil nějaké Transparency International, ale to jen tak mimochodem). Nemusíme všechno zpatlat sami... Ale zpatláme.

Národe, nežer jim to!

Alex Koenigsmark

Alex Koenigsmark

Alex Koenigsmark

o životě, lásce a smrti

spisovatel, scénárista, přítel koček

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora